K-ce dalej z lotu .....

K-ce dalej z lotu .....

Kostuchna - Kosciół Trójcy Przenajświetszej