Katowice z lotu ....... samolotu.

Katowice z lotu ....... samolotu.

Urząd Wojewódzki -1-