Katowice z lotu ....... samolotu.

Katowice z lotu ....... samolotu.

Gmach Sejmu Śląskiego /W podziemiach budynku znajduje się skarbiec, w którym przechowywano Skarb Śląski.Przed wybuchem II wojny światowej w skarbcu znajdowała się około tona złota w sztabach.