Katowice z lotu ....... samolotu.

Katowice z lotu ....... samolotu.

Urząd Wojewódzki / Obiekt zawiera 634 pomieszczenia o łącznej kubaturze 161 474 m³/