Katowice z lotu ....... samolotu.

Katowice z lotu ....... samolotu.

Nikiszowiec -1-