Katowice z lotu ....... samolotu.

Katowice z lotu ....... samolotu.

DTŚ - Dąb, Huta Baildon