witraż z katedry kaliskiej

witraż z katedry kaliskiej

witraż projektu W.Tetmajera z tz.kaplicy polskiej