Św. Kazimierz z Woli Radłowskiej.

Św. Kazimierz z Woli Radłowskiej.

Wizerunek świętego z cokołu kamiennej figury Matki Bożej.
Fundacja Kazimierza i Franciszki Kurtyków z 30 czerwca 1851 r.