Tryptyk gilowicki.

Tryptyk gilowicki.

"Fóndator Maciej Gurny"...tutaj nasuwa się pytanie czy kamieniarz popełnił błąd w inskrypcji czy też był niepiśmiennym a tekst skopiował z kartki...czy też była to poprawna forma w XIX w...Nieopodal jest podobna kapliczka ufundowana przez Michała i Reginę Górnych...pisownia jest taka sama.
Małżeństwo to wystawiło jeszcze jedną kapliczkę z płaskorzeźbą Matki Bożej Bolesnej jak na kapliczce z fotografii.
Być może autorem tych 3 rzeźb jest ten sam kamieniarz.W literaturze pojawia się nazwisko Józefa Trzopa z łysiny,który w tym czasie tworzył kapliczki z takimi płaskorzeźbami....
Figura pochodzi z 1892 r i powstała na chwałę Boga.Jako bardzo pobożny człowiek Maciej przed śmiercią przepisał parcelę za kapliczką temu kto będzie się ją opiekował.

dodane na fotoforum: