Budzi się dzień na warmińską ziemią

Budzi się dzień na warmińską ziemią