[37041385]

Każdy spożywa swoje życie jak befsztyk: na osobnym talerzu, przy osobnym stoliku.

Witold Gombrowicz