[35698613]

...żałujemy naszych grzechów, ale...
łatamy nasz własny los i
w sekrecie wspominam słabości
w sekrecie.....