Zenon.

Zenon.

obsesja k* nazywać plusz
starymi imionami.