miasto wstaje.

miasto wstaje.

szosta z groszem ech.