Panna Katarzyna.

Panna Katarzyna.

i jej mina do zdjecia.