promień Boga.

promień Boga.

droga do zacnego LO Katarzyny.