Biedaszyb

Biedaszyb

Grupa „Biedaszybu” przedstawia górników pracujących przy prowizorycznym, wykonanym własnoręcznie, nielegalnym szybie wydobywczym. Była to nieludzko ciężka praca, wykonywana najczęściej z narażeniem własnego życia.
- Posąg stanowi próbę przypomnienia trudnego okresu jaworznickiej historii. Kiedy dotknął nas Wielki Kryzys lat 30-tych ubiegłego wieku, okoliczne kopalnie dotkliwie ograniczyły wydobycie, a zarazem zatrudnienie. Części z nich groziło bankructwo. W bardzo krótkim czasie setki ludzi straciło swe źródło utrzymania – mówi Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.
Właśnie w latach Wielkiego Kryzysu w Jaworznie zaczęły powstawać biedaszyby. Proceder był nielegalny i niezwykle niebezpieczny – mężczyźni w kwiecie wieku, z rodzinami na utrzymaniu, ginęli zasypywani przez osuwające się skały.
- O heroizmie mówimy najczęściej w odniesieniu do bohaterów wojennych, a w tym przypadku ci ludzie prezentowali nie mniejszy heroizm życia codziennego, wciąż ocierając się o śmierć – kontynuuje Przemysław Dudzik. - Po utracie pracy, będąc najczęściej jedynymi żywicielami rodzin, nie załamywali się, nie zbaczali też na drogę rozboju i kradzieży. Gwarecki honor im na to nie pozwalał. Robili dalej to, co potrafili najlepiej – wydobywali węgiel na małą skalę i pracą własnych rąk nadal utrzymywali rodziny. Jaworznicki posąg nie tyle przypomina o biedzie, co o poczuciu odpowiedzialności, heroizmie i niezłomności ducha, które tkwiły w naszych przodkach i tkwią również w nas.
Posąg został odlany w odlewni Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych. Dodatkowego rysu autentyczności przydaje mu fakt, że podstawą jego powstania była archiwalna fotografia znajdująca się w zbiorach Muzeum Miasta Jaworzna.

http://www.extra.jaw.pl/z-miasta/item/1416-posąg-przypomina-o-heroizmie zwykłych-ludzi.html

dodane na fotoforum: