Gdzie ona jest?

Gdzie ona jest?

Piesek specjalnie szkolony, żeby maskować się.......he he