L.D.Ł w Forcie Rzymskim w Małoszycach koło Lęborka

L.D.Ł w Forcie Rzymskim w Małoszycach koło Lęborka