[36274064]

Sporo mnie to kosztowało.
Pół roczny intensywny kurs. Zajęcia 3 x w tygodniu.
Potem ciąża podwyższonego ryzyka. Pandemia. Potem zajęcia online i kolejne przesunięcia w terminach egzaminu ale...mam! Udało się mimo wielu przeciwności :)))