I nagle  z Nieba zaczęła spadać jasność.

I nagle z Nieba zaczęła spadać jasność.

nazywasz
mnie wróżką,
bo przewidziałam nasz
koniec.