Jewel - Osco

Jewel - Osco

Pracujesz dla fabryki, fabryka żywi, życie dla fabryki, śmierć dla fabryki!