SZYDŁÓW - 09.09.2020

SZYDŁÓW - 09.09.2020

Zamek w Szydłowie
Skarbczyk (Szydłów, woj. świętokrzyskie) łączy w sobie wiele elementów, które powstawały w różnym czasie. Na przełomie XIII/XIV w. wzniesiono w tym miejscu cylindryczną wieżę ostatecznej obrony. W poł. XIV w., podczas budowy przez Kazimierza Wielkiego murów miejskich, wieżę rozebrano i wzniesiono nową, przesuniętą w stosunku do pierwotnej o niecały metr w kierunku zachodnim. Fundamenty obydwu wież (każda o średnicy ok. 11 metrów) zachowały się i były przedmiotem dokładnych badań archeologicznych.Zapewne w 1 połowie XV wieku na północ od starszej z wież wzniesiono wieżę mieszkalną (donżon). Kolejna rozbudowa miała miejsce w 1 połowie XVI w., kiedy starostą szydłowskim był Krzysztof Szydłowiecki herbu Odrowąż, jedna z najbardziej wpływowych postaci w ówczesnej Polsce. Wtedy to doszło do rozbiórki kazimierzowskiej wieży ostatecznej obrony oraz dostawienia do donżonu skrzydła zachodniego, co ukształtowało obecną, bryłę Skarbczyka o ujednoliconych renesansowym detalu architektonicznym.
Przez wiele lat budynek był malowniczą ruiną, uwiecznioną na XIX i XX w. rysunkach i fotografiach. Funkcje użytkowe przywrócono mu pod koniec lat .50 XX w. Do 2018 r. mieściła się tu biblioteka i muzeum.
Pod koniec 2019 r. powstało w nim Muzeum Zamków Królewskich, które wprowadza turystę w tematykę zamku szydłowskiego w szerokim kontekście europejskim.(z netu)

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)