Rzeźba z piasku

Rzeźba z piasku

Wieża Kościoła św.Katarzyny
Za nią Kościoła Mariackiego