Jawa - Prambanan - bogowie nade mną czuwają

Jawa - Prambanan - bogowie nade mną czuwają

The May 2006 Java earthquake occurred at 05:54 local time on 27 May 2006 - 0 6 rano trzesienie ziemi zabiło 7000 osób. Świątynie na zdjęciu są prawie całkowicie zniszczone. Byłem tam w przeddzień o godz 16 ....