neich wróca te dni kiedy uśmiech był na twarzy...

neich wróca te dni kiedy uśmiech był na twarzy...