[35545281]

"Zarówno sztuka , jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu."
Witold Gombrowicz

http://www.youtube.com/watch?v=f1lgLdRhGnA