[35545943]

aktorzy poranka ...
_____________________
listopadowe … balkonowe