...wyobraźnia

...wyobraźnia

(A.Einstein)
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.

(komentarze wyłączone)