Krynica Zdroj

Krynica Zdroj

Przysłowia po godowe na listopad

26 Cz
Leonarda, Konrada
W połowie listopada deszczy, w połowie stycznia trzeszczy.

27 Pt
Waleriana, Wirgiliusza
Gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami.

28 So
Jakuba, Zdzisława
Kiedy Zdzisiek rano szroni zima jest w zasięgu dłoni.


29 N
Saturnina, Błażeji
W listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz.

30 Pn
Andrzeja, Fryderyka
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży sto dni śnieg w polu leży .
Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy..
Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja..
Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja..
Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.
Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja..
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima..
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.

(komentarze wyłączone)