B.Canaletto - Kościół Karmelitów ,1780

B.Canaletto - Kościół Karmelitów ,1780

Wystawa w Ogrodzie Saskim