M62-1200

M62-1200

22.12.2016. rozładunek w st. Bydgoszcz Główna