Powiatowy Konkurs Potraw 2010.

Powiatowy Konkurs Potraw 2010.

Stół konkursowy.