Kierunek ----> Czarny Staw pod Rysami (IX 2007)

Kierunek ----> Czarny Staw pod Rysami (IX 2007)