[37054357]

Przyjaźń - słowo tak krótkie, a tak wiele znaczące.
dziękuję za wszystko...
http://www.youtube.com/watch?v=CR4dWrINM9Y