[36224644]

Podobno maj to kłam­ca,paździer­nik to morderca.....a zblizajacy sie wielkimi krokami listopad ? Ma ponoc w so­bie coś z ro­man­tyczne­go kochan­ka,roz­bierając zmysłowo po­woli drzewa ....

http://www.youtube.com/watch?v=m1MuQ1KNOno