=== >> http://www.oblaci.pl/

=== >> http://www.oblaci.pl/

http://www.gari-gombo.com/Zapraszamy do misyjnej współpracy
=== >> http://www.oblaci.pl/Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze wypełniona do końca.Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości.

Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu.

Przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. (Redemptoris Missio)


Współpracować w działalności misyjnej znaczy:
• modlić się i ofiarować swoje cierpienia w intencji misjonarzy i misji
• być świadkiem Chrystusa w swoim otoczeniu
• troszczyć się o powołania misyjne, aby powołani byli «gotowi iść na cały świat i nieść zbawienie»(RMs79)
• być wielkodusznym w dawaniu darów na dzieło misyjne;

Wielkoduszność w dawaniu musi być zawsze oświecona i natchniona wiarą: wówczas - naprawdę - « więcej jest szczęścia w dawaniu aniżeli braniu »
(RMs 81)

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)