Xsara

Xsara

Jak widać przed nią leży śnieżka przez nią rozgniziona!!:D