Kieroviec w stanie spoczynku --- po pracy

Kieroviec w stanie spoczynku --- po pracy