Przysięga wojskowa - 5 Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim

Przysięga wojskowa - 5 Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim

Dziadzia Fala - Jesień 06/07