ED161-004

ED161-004

2 klasa

PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie