ED160-009

ED160-009

2 klasa

PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie