Barcelona

Barcelona

Dom bez linii prostych zaprojektowany przez Gaudiego.