a to kolejny dowód jesieni...

a to kolejny dowód jesieni...