[51093]

No heaven will not ever Heaven be;
Unless my cats are there to welcome me.
(Nie chcę iść do raju
Jeśli tam moje koty mnie nie powitają.)