Rozdroże pod Kopą

Rozdroże pod Kopą

Wolność wtedy ma pełną wartość ludzką, gdy zostaje wywalczona i gdy zależna jest od ryzyka i decyzji każdego, nie zaś gdy otrzymuje się ją w szkole jako przepis.
Zygmunt Kałużyński