"Idź własną drogą , bo w tym cały sens istnienia..."

"Idź własną drogą , bo w tym cały sens istnienia..."