hymm ... :)

hymm ... :)

Szukam Cie ... Rano i Dzień ...
Zrozum W Końcu Że Kocham Cię!

To Dedykuje dla ... [?] nieważne :))