Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

http://wobroniekrzyza.wordpress.com/

Kazimierz Józef Węgrzyn, Wiersz dedykowany obrońcom Krzyża

BÓG Z TOBĄ POLSKO !
ORAZ TARCZĄ KRZYŻA…

nam krzyża z serca żaden wróg nie wyrwie
i Polska będzie zawsze Chrystusowa
Siostry i Bracia przecież Bóg jest z nami
i nasza Matka – Ojczyzny Królowa !

nas nie zniewoli nigdy żadna gwiazda
żadna doktryna i podszept szatana
Bóg z Tobą Polsko ! oraz tarczą krzyża
i znak wierności – zadana Ci rana

niech więc odwaga będzie w nas i męstwo
i wielka wiara w czasach osaczenia
niech każde serce będzie nam redutą
wielką chorągwią krzyża i sumienia

w czasach pogardy dla Prawdy dla Boga
obyśmy Chryste nie zdradzili Krzyża
i wiary Ojców co była nam siłą
choć coraz częściej dziś nas świat poniża

pójdziemy Chryste z Tobą poprzez rany
niosąc modlitwy płomień i wołanie
dźwigając kamień niewoli z nadzieją
że przecież czeka na nas zmartwychwstanie !

więc daj nam Chryste! łaskę wielkiej wiary
i siłę ducha co zwycięży dzieje
Krzyż przecież zawsze prowadził do Boga
i dawał wolność miłość i nadzieję
Kazimierz Józef Węgrzyn jest autorem ponad 60 tomików wierszy, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, laureatem wielu nagród, w tym nagrody Polonia „Pro Arte” za Dzieło Pogłębiające Pamięć i Godność Polaków oraz Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dodane na fotoforum: