Euromanifestacja - Wrocław 17 września 2011 r.

Euromanifestacja - Wrocław 17 września 2011 r.

września 2011 r.

TAK DLA EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI,

TAK DLA MIEJSC PRACY I PRAW PRACOWNICZYCH,
NIE DLA POLITYKI CIĘĆ.

protestujemy przeciwko:
Dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych.
Polityce ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń.
Brakowi bezpieczeństwa socjalnego i bezrobociu, zwłaszcza
wśród młodzieży.
Deregulacji standardów pracy i płacy oraz degradacji standardów
społecznych.
Nieprzestrzeganiu zapisów układów zbiorowych i demontażowi
dialogu społecznego.
Rozwarstwieniu społecznemu.
Chcemy europejskiej solidarności i wzmocnienia Europy
Socjalnej.

żądamy
Stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia.
Poszanowania autonomii partnerów społecznych w sporach
i negocjacjach.
Realnego dialogu społecznego.
Działań na rzecz wzrostu i ochrony siły nabywczej płacy.
Gwarancji godziwego wynagrodzenia.
Stabilnego systemu ochrony socjalnej gwarantującego rozwój
społeczny i solidarność społeczną.
Powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług publicznych.
Gwarancji wyższych emerytur.

Wdrożenia mechanizmów ograniczających spekulacje i
wspierających europejski plan odbudowy gospodarczej.
Wprowadzenia podatku od transakcji finansowych i wykorzystania
dostępnych instrumentów budżetowych na rzecz
wzrostu inwestycji i zrównoważonego rozwoju.
Likwidacji rajów podatkowych i przeciwdziałania fiskalnym
oszustwom i defraudacjom.
Rozwoju polityki przemysłowej opartej na technologiach
niskoemisyjnych.
Harmonizacji podstawy opodatkowania przedsiębiorstw z
ustaleniem minimalnej stopy opodatkowania.


http://www.youtube.com/watch?v=aiSTVaWNCz8&feature=uploademail

dodane na fotoforum: